بررسی پیشنهادات دستگاه های اجرایی در جلسه دولتبه گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران عصر امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه با بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، تصمیمات لازم را در خصوص خصوصیات فنی انجام داد.

اعضای دولت همچنین در خصوص مسائل جاری و مهم کشور با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.