بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبریبه گزارش بازار، در این نشست که بعدازظهر امروز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله اراکی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری و با حضور اعضای این کمیسیون در دفتر دبیرخانه این مجلس برگزار شد، موضوع بررسی هدفمندی یارانه‌ها و حذف آرزوی پرداخته شد.

در این نشست امانی، معاون امور زیربنایی و تولید سازمان برنامه و بودجه نیز با تبیین طرح هدفمندی یارانه‌ها و موضوع حذف می‌خواهم به سوالات مطرح شده از سوی برخی از اعضای این کمیسیون پاسخ داد.

اعضای کمیسیون در این نشست، ضمن قدردانی از اجرای دولت سیزدهم، بر ضرورت طرح هدفمندی یارانه‌ها را انجام دادند و حل اجرای صحیح این طرح در کاهش فشار اقتصادی بر مردم را خواستار شدند.