بررسی خاک اراضی ۱۵ هزار مسکن ملی تهران| ۶۰۰ نوع خدمات آزمایشگاهی برای بالا بردن کیفیت ساخت و سازبازار گروه راه و مسکن: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که با بیش از ۶۰ سال سابقه و تجربه کاری در قالب ۳۱ اداره کل استانی، ۱۴۵ شعبه آزمایشگاهی در شهرستان های بزرگ، ۱۰۰۰ واحد محلی مستقر، ۴۰ اکیپ تحقیقاتی ژئوتکنیک. و حضور در مطالعات و کنترل کیفیت سدهای بزرگ و صنایع کوچک از خدمات در پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای کشوری، منطقه ای و بین المللی عرضه می شود.

فعالیتهای اصلی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مطالعه خواص، مکانیکی و شیمیایی خاکها ومصالح و مصنوعات ساختمانی، انتخاب و تعیین روشهای مناسب در انجام آزمایشهای مربوطه و انجام آزمایشهای فنی و کنترل عملیات اجرای پروژه های عمرانی در حین اجراء است.
مجید کیانپور فعالیت مفید شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» با اشاره به تاریخچه و توانمندی‌های شرکت آزمایشگاه می‌گوید: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بیش از شش دهه است که خود را در ارتقاء کیفی و افزایش طول عمر انجام می‌دهد. پروژه‌های عمرانی داشته‌اند و هم اکنون نیز هم راستا با هدف دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت و ساز با کیفیت با حضور نیروهای متخصص و تجهیزات خاص مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی بیش از ۶۰۰ نوع خدمات آزمایشگاهی برای فراتر از نیاز کشور است. ارائه می کند.

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بیش از شش دهه است که فعالیت های خود را در ارتقاء کیفی و افزایش طول عمر پروژه های مفید عمرانی فعالیت کرده اند و هم اکنون نیز هم راستا با هدف دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت و ساز با کیفیت با حضور. نیروهای متخصص و تجهیزات ویژه بفرد مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی از ۶۰۰ نوع خدمات آزمایشگاهی را فراتر از نیاز کشور می‌کند.

کیانپور اضافه کرد: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در زمینه های حفاری، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، بتن، قیر و آسفالت حرف های زیادی برای گفتن دارد همچنین در پایش روسازی بزرگراه ها و معابر درون شهری و برون شهری با استفاده از فناوری اسکنر لیزری به پایش رویه. راه‌ها می‌پردازند و با تحلیل دقیق آسفالت معابر، با توجه به سطح رویه‌ها، برنامه نگهداری ارائه می‌شود که این تحلیل‌ها هزینه‌های نگهداری را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه آیا آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آماده شده است تا در تمام پروژه های ملی و استانی حضور یافته و خدمات پزشکی کیفیت بفرد آزمایشگاهی را برای افزایش و طول عمر پروژه های مفید عمرانی ارائه کند ادامه داد: موضوع کیفیت به عنوان یک موضوع بسیار مهم باید نگران باشد. همه مقامات در کشور باشند و این آزمایشگاه با وزارتخانه‌های دارای راه و شهرسازی، نفت و صمت در زمینه‌های مشارکت و حتی در صدور خدمات فنی و مهندسی نیز فعال است.

در حال حاضر ۴ هزار شرکت خصوصی در کشوری که وجود دارد و مالکان مختار هستند به این شرکت ها برای هر رقابت یک پذیرش مراجعه می کنند. در پروژه‌های عمرانی که به آزمایشگاه مکانیک ارجاع می‌شود مشاور این پروژه‌ها، موارد را به ما ارجاع داده و شرح خدمات مهندسی برای آن طرح تعریف می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بررسی کیفیت خاک پروژه‌های نهضت ملی مسکن را نیز در دستور کار خود قرار داده است و آیا در مسکن مهر نیز این روند بررسی کیفیت خاک را انجام داده است؟ گفت: در حال حاضر 400 شرکت خصوصی در کشور وجود دارد و مالکان مختار به هر یک از این شرکت ها بر اساس رقابت پذیری مراجعه کنند. در پروژه‌های عمرانی که به آزمایشگاه مکانیک ارجاع می‌شود مشاور این پروژه‌ها، موارد را به ما ارجاع داده و شرح خدمات مهندسی برای آن طرح تعریف می‌شود. پروژه ما هم شرایط خاک را به کارفرما اطلاع می‌دهیم.

در تهران پروژه هزار واحدی نهضت ملی مسکن داریم که با توجه به اینکه این پروژه آغاز خواهد شد این شرکت خدمات خود را ارائه خواهد کرد. اما به هر حال در استان ها، بررسی خاک زمین پروژه های نهضت ملی مسکن به این آزمایشگاه ارجاع شده تا کیفیت آن مورد بررسی قرار گیرد. پس اینطور نیست که در تهران هیچ ارجاعی به شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ندارد

کیانپور در پاسخ به این پرسش که آیا برای بررسی خاک پروژه های نهضت ملی مسکن تهران هیچ اقدامی و یا مراجعه ای به شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام نشده است؟ اظهار داشت: هفته گذشته در نشست خبری این مسئله را اعلام کردیم برای تهران اما اینگونه نبود ما هیچ مراجعه ای به آن ندارم. در حال حاضر در تهران پروژه ۱۵ هزار واحدی نهضت ملی مسکن داریم که به محض اینکه این پروژه آغاز شود این شرکت خدمات خود را ارائه خواهد کرد. اما به هر حال در استان ها، بررسی خاک زمین پروژه های نهضت ملی مسکن به این آزمایشگاه ارجاع شده تا کیفیت آن مورد بررسی قرار گیرد. پس اینطور نیست که در تهران هیچ ارجاعی به شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ندارد. به محض اجرای این برنامه نیز آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک درباره ارجاع ریزش ترانشه ها در آزادراه تهران – شمال به آزمایشگاه مکانیک خاک گفت: آزمایشگاه مکانیک خاک صرفاً به بررسی رویه آسفالت راه‌ها می‌پردازد و ریزش ترانشه ها در اجرای پروژه مشاور است. ممکن است در یک پروژه در یک قطعه حضور داشته باشیم و در یک فرد دیگر نباشیم.
کیانپور هفته گذشته درباره ورود آزمایشگاه مکانیک خاک به بررسی خاک پروژه های ریلی و فرودگاهی نیز گفته بود، آزمایشگاه مکانیک خاک با توجه به قدمت حدوداً 7 دهه آن، در عمده پروژه های زیرساختی حضور دارند، پروژه های مربوط به وزارت راه و شهرسازی. ما در حال حاضر در پروژه‌های مرتبط با وزارت نیرو نیز حضور داریم که ۵ طرح آبی و سدسازی از جمله آنهاست. همچنین در ۱۹ فاز پارس از ۲۳ فاز آن حضور داشته ایم.