برخی از استانداردها با تحولات سریع جهانی نظربه گزارش بازار، محمد بر روز یکشنبه در همایش یک هفته استاندارد در سالن اجلاس سران، گفت: خلاءها و مشکلات در استانداردسازی شاخص‌ها، بروز مسائل در کشور نتیجه می‌شود و به همین دلیل تیمی برای بررسی این شاخص‌ها در سازمان ملی استاندارد تشکیل می‌شود. .

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی از استانداردها در زندگی در کشور با تحولات سریع جهانی یک نظر می شود، گفت: با توجه به اینکه باید از تولیدات دیجیتالی و بخش های دانش بنیان مرتبط با نیازهای مردم در شرکت های خودرویی، لوازم مورد نیاز مردم استفاده شود. خانگی، و سایر نیازهای روزمره با تولید دانش بنیانی استاندارد شود.

مخبر با خارج از جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به نفوذ بین‌المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استانداردسازی در منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: ممکن است به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامه‌های جدی دولت استفاده شود. استاندارد کالاها باید به مرحله ای برسیم که استانداردهای داخلی ایران پذیرش خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به گونه ای برنامه ریزی شود که در مجامع بین المللی استانداردهای کشور از حالت بومی خارج شده و به عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و. در سطح بین المللی شناخته شود.

وی جایگزین استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و مأموریت های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در خارج از مرزهای ایران مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به ایجاد آزمایشگاه‌های مهم در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات تولیدی و استاندارد بر اساس استاندارد می‌توان به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند ادامه داد: که به درستی اعمال و تعریف فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود می آید و در این راستا باید زمینه های اصلاح کیفیت ارزیابی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی باشد.

مخبر با اشاره به تحقیقات، انجام شده و به روز رسانی استانداردهای سازمان ملی استاندارد، اضافه می شود: دولت سیزدهم استاندارد، روان سازی و به تولید خدمات است که سازمان ملی استاندارد نقش مهم و اساسی در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه دولت مردمی برآورد و انتظار ویژه ای از نحوه عملکرد سازمان‌های ملی استاندارد و بهره وری دارد، گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصول تولید شده است و در عین حال برخی از انحصارات و تساهل و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.

مخبر از سازمان ملی استاندارد خواست تا با یک همت جدی و بدون رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید.

معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با غیر از این که سازمان ملی استاندارد جزوه‌هایی است که امانت‌های حیاتی مردم خانواده جان و مال و زندگی افراد وابسته به این سازمان هستند، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داد. که هیچ گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.

وی ادامه داد: با اعمال قانونی سازمان ملی استانداردهای بسیاری از نارضایتی‌ها و مشکلات در برچیده می‌شود و اگر در یک محصول به کشور خارجی استانداردها رعایت نشود، نمی‌توان حیثیت ملی خدشه دار می‌شود چرا که محصولات تولیدی ایران به عنوان نمادی از کشور و حیثیت بازار. ایرانی است.

مخبر در این مراسم با اهدای لوحی به واحدهای تولیدی نمونه سال ۱۴۰۱ از تلاش‌ها و خدمات قدردانی کرد.