برابری مصرف آب شرب تهران با زمان اوج تابستانبه گزارش بازار، فیروز قاسم قاسم گفت: از نظر وضعیت گزارشی استان تهران اتفاق افتاد. امسال به عنوان سومین سال است که وضعیت خشکسالی را تجربه می کنیم و تا الان ۷۶ درصد کاهش را در سطح کشور داشته ایم.

سیستم صنعت آب افزود: برنامه ریزی دقیق را باید در مصرف داشته باشید. سد کشور ۳۷ درصد پر شده است که از ابتدای سال آبی ۱۵ درصد ورودی هایمان کاهش پیدا کرده است.

به گفته آقای قاسم زاده اگر بخواهیم با یک دوره 5 ساله نسبت به 30 درصد کاهش یابد. خود شهر تهران هم در مقایسه با 5 سال گذشته 36 درصد کاهش ورودی‌ها، این شرایط در شرایط فعلی است که در حال حاضر 39 هزار لیتر بر آب در تهران توزیع می‌شود در حالی که مصرف آن در ظهر حدود 41 هزار لیتر ثبت می‌شود. است.

وی در ادامه افزود: لازم است با برنامه ریزی‌هایی که در نیرو انجام می‌شوند و مشوق‌هایی هستند که در این زمینه در نظر گرفته می‌شوند، مردم را در مصرف درست و مدیریت آب خانوارها استفاده می‌کنند و نیاز به استفاده از مردم برای کمک به آموزش دارند. رسانه ملی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد مصرف خود را کاهش دهد. در خصوص تجهیزات كاهنده مصرف با توجه به اینكه در پاییز مانند مصرف آب مصرف می‌كنیم حتماً به این تجهیزات رو بیاورند.

صنعت آب گفت: علاوه بر برنامه ریزی‌هایی که از انتهای پاییز زمستانی انجام می‌شود و کشاورزان عزیز به الگوی کشت پایبند می‌آیند و همان الگویی است که جهاد برای استان‌ها پیش بینی می‌کند که یک ایمن را با آسیب کمتری در مردم داشته باشد. باشیم.