بدون ارائه زیرساخت ها نباید یارانه آرد حذف شودبه گزارش نقل از خانه ملت، رضا حاجی پور با انتقاد از حذف و افزایش قیمت نان و ماکارانی در روزهای گذشته، اظهار داشت: توقع ما از دولت این بود که ابتدا زیرساخت ها را برای حذف یارانه آرد ارائه کرد و سپس نسبت به آن اقدام کرد. آن اقدام می‌شد ولی پیش از عرضه زیرساخت‌ها شاهد حذف آرد نان و ماکارانی بودیم که این موضوع به معیشت مردم لطمه زد.

نماینده مردم آمل در مجلس اسلامی با بیان اینکه نقطه تمایز کشور ما با سایر کشورها این است که ما صاحب انرژی هستیم، اضافه می‌کند: بنابراین از حامل‌های انرژی می‌توان به بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه معیشت مردم اختصاص داد.

وی ادامه داد: متأسفانه مدیریت نادرست باعث می شود مصرف انرژی در کشور در مسیری نادرست مصرف شود. چرا در کشوری که با مشکل مواجه با آب است، کاشت هند انجام می دهد. آبی که کاشت هندوانه می‌برد برابر گندم است.

وی اضافه کرد: در حالیکه ما می‌توانیم از ورامین تا مشهد، از قم تا اهواز و همچنین تا تبریز و کردستان گندم بکاریم و یا حتی ۱۷ استان ما را کشت برنج است، چرا مدیریت درستی در این زمینه حاکم نمی‌شود.

یارانه های نقدی به مرور زمان ارزش خود را از دست می دهند
هیئت مدیره آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه حذف آرزوی آرد صنعتی قبل از جبران اقتصادی آن برای خانوار به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: اگر پیش از عرضه کالابرگ اقدام به حذف آرزوی آرد و نان می‌شود به هیچ عنوان پذیرفتنی کرد. نیست و دولت باید کند.

حاجی پور با خرید کالا بر روی معیشت مردم خط قرمز مردم است، تصریح کرد: توزیع یارانه نقدی با توجه به اینکه پول نقد ارزش خود را از دست خواهد داد کار نیست و باید در اختیار مردم قرار گیرد. قطعا تا قانون مجلس به درستی اجرا از وظایف نظارتی مجلس استفاده کرد.