بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی با اقتصاد چه می‌کند؟به گزارش بازار به نقل از ایبنا، رشد فزاینده نقدینگی و پایه پولی ومی که آن را به دست می آورد، این روزها به یکی از معضلات اساسی در اقتصاد ایران بدل می شود که اگر نسبت به آن بی‌توجهی شود، به دنبال اقتصاد را می‌خشکانند. اقتصاد از رشد 39 درصدی نقدینگی و رشد 31.4 درصدی پایه پولی رنج می‌برد و جمع آوری بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین آنها است.

بدهی‌ها به بانک مرکزی در حالی که از مرز 100 هزار تومان بانک‌ها عبور می‌کنند، این بانک‌ها نیز به واسطه تکالیف و فشارهایی هستند که بر آن‌ها اعمال می‌شود که بانک مرکزی اقدام می‌کند. در نتیجه، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی برای اجرای کنترل، جمع آوری بانک‌ها از بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدی و در نهایت تورم، باید اصلاحاتی را در نظام مالی کشور داشته باشد.

در همین‌باره اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به بخشنامه‌ای که بانک مرکزی مرکزی به نظام بانکی قانون کشور تصویب کرده است که بودجه ۱۴۰۱ دولت برای اجرای آن مصر بوده است، اظهار کرد: برداشت بانک مرکزی منوط به تودیع وثیقه. نظام بانکی و بانک ها نزد بانک مرکزی است که می‌توانند طلاها را انتخاب کنند، به‌ادار و … را به عنوان وثیقه قرار دهند که ما به ازای آن را می‌توان از بانک مرکزی خارج کرد.

وی ادامه داد: این واقعیت است که بانک مرکزی را از بانک مرکزی یکی از خطرناک ترین تغییراتی که فضای پولی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و در طول سال های گذشته بانک ها با خیال آسوده و صرفاً با در نظر گرفتن یک جریمه 34 درصدی به بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد. پرداخت می کنند زمانی که با کسری منابع می‌شود اقدام به برداشت از بانک مرکزی می‌کردند که این اتفاق باعث می‌شود پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.

بالسینی تاکید کرد: چنین نظام‌هایی باعث می‌شوند که بانکی با قید و بند و محدود کردن تصمیم به استقرار یا اضافه کردن بانک مرکزی یا به تعبیر دیگر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی باشد.

تحلیل مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به میزان بالای نقدینگی در کشور گفت: این آمار در حال حاضر وضعیت اقتصادی بانک‌ها را به بانک مرکزی در شرایطی که دارای وضعیت مناسبی است و آخرین آمارها در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ است، این میزان به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد رسیده است. تومان است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۵۶ درصدی داشت.

وی بیان کرد: زمانی که اضافه می شود از بانک مرکزی توسط سیستم بانکی افزایش پیدا می کند که خود باعث تغییر در پایه پولی می شود. پایه پولی 4 جزء اصلی اعتبار از دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر اقلام دارد، بنابراین چرا بانک مرکزی بانکی به بانک مرکزی رشد پیدا می کند عمل پایه پولی از طریق منابع رشد می یابد که از طریق منابع مالی می شود. ضریب فزاینده نیز تبدیل به نقدینگی خواهد شد.

بالسینی همچنین به آمار رشد پایه پولی در استان کرد و گفت: اقتصاد آماری بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۳۳.۲درصد بوده است که ۱۵.۳ درصد از کل این مقدار از بانک مرکزی است. در نتیجه همه این مسائل باعث می‌شود که بانک مرکزی و ضابطه‌مند به بانک مرکزی بدهی بدهند و بانک‌ها را به بانک مرکزی بدهند. مورد قرار گرفتن.

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، نظام بانکی در سال‌های گذشته به پول و خلق پول از طریق اضافه برداشت عادت کرده است، بنابراین اگر قرار است بانک مرکزی جلوی رشد بی‌قاعده پایه پولی را انتخاب کند، یکی از ابزارهای ابزار آن را محدود می‌کند. بانک مرکزی است.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط که بانک‌ها باید بشوند که وثیقه‌های ما را از این طریق به بانک مرکزی بپردازند و در موعد نیز در صورت عدم تسویه، بانک مرکزی به حقوق استیفای خود از طریق فروش این دارایی‌ها بکند. می‌توان ابزار مناسبی برای کنترل افزایش بی رویه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باشد.