بخشودگی جرایم مالیاتی واقعی و حقوقیبه بازار، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: قابل توجه مودیان مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان مالیاتی، بخشودگی جرایم و عوارض هر سال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی. سال یا دوره مربوط به اقدام، در خصوص عشق واقعی تا سقف دو میلیارد ریال و در مورد حقوق عشق تا سقف سه ریال بدون پیش شرط به مدیران کل امور مالی تفویض می‌شود.