بخشنامه ارزی بانک مرکزی سرمایه‌ها را به سمت بورس هدایت می‌کندبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، حسین محمودی‌اصل؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به تصمیمات مثبت بانک مرکزی برای عرضه ارزهای صادرکننده به شبکه صرافی ها اظهار داشت: موضوع مجاز بودن صرافی ها به خرید ارز اسکناس نتایج خوبی دارد و نتایج بسیاری را به همراه خواهد داشت. اول اینکه باعث می‌شود در بازار سرمایه‌گذاری شود و دوم اینکه باعث کاهش نیمایی و آرزوی بازار آزاد و رانت‌زدایی شود.

وی افزود: مسئله بعدی این است که می‌رود زیرا قیمت ارز برای صادرکننده معقول‌تر می‌شود و می‌خواهد با سرعت بیشتری همراه شود. همچنین شاهد افزایش غیرنفتی بود که به شدت اقتصاد کشورمان به این غیرنفتی نیاز دارد.

محمودی‌اصل بیان کرد: مسئله بعدی این است که این شرکت‌ها و صادرکنندگان معقول‌تر می‌شوند. این باعث می شود که توجه سهامداران از جمله سهامداران عدالت قابل توجه باشد که حدود پنجاه میلیون نفر هستند و حتی صندوق های بازنشستگی که پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان را دارند، به سود معقول دست یابند. در کنار این هم باعث می‌شود که سود معقول‌تری در بورس نصیب سهامداران شود که در نهایت باعث جذب نقدینگی در بورس می‌شود.