با مدیریت مصرف امکان تامین برق پایدار همه مشترکان را ارائه کنیمبه گزارش بازار، مصطفی رجبی مشهدی گفت: مصرف بی رویه برق باعث افزایش صورتحساب مشترک می‌شود که در صورت ادامه این افزایش، محاسبه صورتحساب به روش افزایش پلکانی انجام خواهد شد.

شرکت سازنده مدیریت شبکه برق ایران افزود:، اما مهم‌تر از افزایش صورتحساب، تامین برق سایر مشترکان است که در تابستان با تولید نیروگاه‌ها و بیشترین میزان مصرف یا مصرف شبکه‌ها می‌شود. با استفاده از چند راه حل ساده مانند استفاده از وسایل نقلیه برای مصرف در ساعات اوج مصرف برق (12 تا 17)، خاموش کردن یک کولر اضافه، تنظیم روی کولرهای 5 درجه یا استفاده از دور کند کولر آبی، در تامین گاز. برق همه مشترکان کشور مشارکت کنند.

رجبی مشهدی از اوج مصرف امروز به میزان 54 هزار و 300 مگاوات خبر داد و اظهار کرد: پیش بینی می‌کنیم در هفته آینده به دلیل افزایش دمای هوا به این عدد 23 هزار مگاوات اضافه خواهد شد. ممکن است در چنین شرایطی اگر بیشتر مشترکان یک منطقه مصرف خود را مدیریت کنند، ظرفیت‌های تولید پاسخگو نخواهد بود و نمی‌توان تصمیم گرفت. ایمان ایمانی که هموطنان ما را همیشه توصیه‌ها می‌کنیم و کمال همکاری و همیاری را با ما خواهیم داشت.

وی افزود: هر چند ما تمهیداتی نیز برای پاسخگویی به این میزان مصرف اندیشیده شده ایم، اما اگر مصرف زیاد را داشته باشد، می‌توان با این توان تامین برق در تمام ساعت‌ها را پوشش داد.

ایشان در این گفتگو به تشریح طرح‌های مشارکتی صنعت برق در تابستان امسال پرداختند و گفتند: در کنار این موارد امسال نیز برای کاهش مصرف در نظر گرفته شده است. به طوری که اگر مشترکی در مناطق معمولی با الگوی 30 کیلو وات ساعت در تابستان مصرف خود را نسبت به سال به 25 کیلو وات ساعت گذشته، قبض برقش رایگان خواهد بود و اگر مصرف خود را به 200 کیلووات ساعت مصرف کنید، در کنار رایگان شدن. قبض، حدود ۳۰ هزار تومان نیز از صنعت برق بستانکار خواهد شد.