با اکثریت جدید در نیویورک آشنا شوید: متنوع ، برای رشد ، برای قانون و نظم
شهردار احتمالی اریک آدامز اخیراً وعده داده است “با ایجاد امنیت عمومی ، محیطی را برای رشد ایجاد کند.” “ایمنی شرط لازم برای رفاه است.” این هفته او از برنامه تبدیل هتل ها به مسکن برای مقابله با هزینه زندگی و بی خانمانی در شهر رونمایی کرد. با این حرکتها آدامز ترجیحات کسانی را که به دنبال …

دیدگاهتان را بنویسید