بانک مرکزی چین با بازپرداخت های معکوس نقدینگی را حفظ کردبه گزارش بازار، بانک مرکزی چین ۲ میلیارد یوان (حدود ۲۹۵.۷ میلیون دلار آمریکا) بازپرداخت معکوس برای حفظ نقدینگی در سیستم بانکی انجام داد. بر اساس اعلام بانک مرکزی چین، نرخ بهره برای بازپرداخت‌های معکوس هفت روزه ۲.۱ درصد تعیین شد.

این بانک مرکزی اعلام کرد این اقدام با هدف حفظ نقدینگی پایدار در سیستم بانکی است. روپوی معکوسی فرآیندی است که در آن بانک مرکزی از طریق اوراق بهادار را از بانک‌های تجاری خریداری کرده و برای فروش مجدد آن در توافق آینده می‌کند.