بانک مرکزی مرکزیم آفرینی در اقتصاد را کاهش می دهدبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، محمد واعظ برزانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نرخ رشد بالای نقدینگی ایجاد تورم در اقتصاد ملی ما را رقم می‌زند؛ اظهارنظر: کاهش رشد نقدینگی باعث ایجاد تورم در اقتصاد ملی هم می‌شود.

وی ادامه داد: البته تورم تغییر یافته در مدت کوتاهی به شکل اختصاصی تحت تأثیر عوامل موثر بر این است که در اقتصاد ایران این عناصر عبارت از نرخ ارز، سطح دستمزدها و هزینه های مبادلاتی به ویژه در تجارت خارجی است.

این اقتصاددان بیان می‌کند: به عبارت ساده‌تر، کاهش نرخ ارز در مدت کوتاهی می‌تواند مانع از گسترش تورم شود و همچنین نرخ تورم را کاهش دهد اما نرخ تورم را افزایش دهد اما در اقتصاد ملی ایجاد می‌کند. برای افزایش شرایط برای افزایش ظرفیت بالای تورم به واسطه نرخ بالای نقدینگی، این نرخ رشد فعلی را می‌دهد و به یکباره با توفان تورمی روبرو می‌شود. مانند اتفاقی که سال ۱۳۹۷ تجربه کردیم.

واعظ‌برزانی تاکید کرد: بانک مرکزی در دولت سیزدهم که البته نیاز به تعمیم و استمرار دارد باعث می‌شود ظرفیت تورم آفرینی در اقتصاد ملی ما در مقایسه با کاهش پیدا کند. این در حالی است که در مدت کوتاهی لازم است که مدیریت اقتصاد کلان را با نرخ تورم، روی مدیریت نرخ ارز انجام دهد.

استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به این که نرخ رشد نقدینگی حاصل عملکرد نهادهایی است زیرا بخش خصوصی به مفهوم اعم از خود، بانک‌های تجاری و غیر تجاری، بانک مرکزی و دولت است، گفت: هرکدام از این سازمان‌ها برای رشد نقدینگی می‌توانند نقش خلاقی داشته باشند و این را داشته باشند. مولفه اقتصادی صرفا بر بانک مرکزی و نظام بانکی نیست.

وی افرود: به عنوان نمونه عدم تعادل بودجه در بودجه یک عامل رشد نقدینگی؛ اما در افق زمانی که چگونه این عدم تعادل مالی به رشد نقدینگی منجر می شود به الگوی تامین مالی بودجه بودجه می شود.

به گفته واعظ برزانی، اگر الگوی تامین مالی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی باشد، به سرعت این نوع تامین مالی بودجه به رشد نقدینگی می‌انجامد.