بازپرداخت 1200 میلیارد تومان ودیعه شرکت کنندگان در مزایده خودروهای خارجیگزارش کردن شبکه خبری تهران نیوزاز این رو متقاضیانی که در مزایده خرید خودرو و واریز ودیعه قانونی خود به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت کردند و برنده نشدند، سپرده خود را در مدت پنج روز دریافت کردند که رکورد محسوب می شود.

نتایج مزایده شماره 565 خودروهای خارجی 25 مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه های قضایی، نظارتی و اجرایی اعلام شد.

جزئیات دومین دوره مزایده خودروهای خارجی به شماره 566 در رسانه ها منتشر شد و متقاضیان از 5 مهرماه می توانند از خودروهای باقی مانده بازدید کنند.

به شرکت کنندگان در مزایده های سازمان املاک توصیه می شود سپرده قانونی خود را به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز کنند تا پس از اعلام نتایج و در صورت برنده نشدن، مبلغ آنها زودتر به حسابشان واریز شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/