بازدهی بیشتر در مقایسه با شاخص کل بورس


به گزارش بازار، رضا کیانی افزود: بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 110 نشان می‌دهد که از 72 صندوق سرمایه‌گذاری در سهامی که عمری بیش از یک سال داشته است، ارزش سهام آن‌ها (NAV) را در 27 درصد از شاخص کل بورس افزایش می‌دهد. تهران بوده است.

او مشخص کرد: عملکرد بازار در سال ۱۴۰۰ را می‌توان به ۴ دوره تقسیم کرد. از ابتدای سال تا سوم خرداد که شاخص کل بیش از ۱۶% افت کرد. از سه خرداد تا ۶ شهریور که شاخص نزدیک ۴۴ درصد افزایش یافت. ااز ۶ شهریور تا ۵ بهمن که با افت ۲۳ درصدی شاخص همراه بود و دوره آخر از ۵ بهمن تا پایان سال که شاهد رشد ۱۳ درصدی شاخص بودیم.

بازدهی بیشتر در مقایسه با شاخص کل بورس

کیانی گفت: و خیز NAV چهار شاخص شاخص در مقاطع زمانی همسو با شاخص کل و به این شرح بود که NAV در 34 صندوق سرمایه گذاری سهامی با افت همراه به گونه ای بوده است که 18 صندوق بیش از 5 درصد و 7 صندوق افت داشته است. بیش از ۱۰ درصد NAV را متحمل شده اند.

کیانی مشخص کرد: ویژه سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در سهام در سال ۱۳۹۹ کمتر از کلیت بازار بورس و فرابورس بوده است. در سال ۱۳۹۹ از ابتدای سال تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ بازار با رشد ۳۰۵ درصدی و میزان سرمایه‌های سهامی با رشد ۲۵۵ درصدی همراه بود. از ۱۹ مرداد تا پایان سال ۱۳۹۹ بازار با افت ۳۷ درصدی و نسبت صندوق‌های سهامی با افت ۲۸ درصدی آغاز شد. بازدهی کل سال برای هر دو برابر، اما افت و خیز بازار از ارزش‌های صندوق‌ها بوده است.

کیانی و بازده صندوق سرمایه گذاری مختلط مطلوب و در خور توجه دانستن و افزودن: این صندوق ها سرمایه گذاران خود را در معرض خطر اندکی قرار داده اند و در بلند مدت بازدهی در خور توجهی نصیب آن ها کرده اند.

بازدهی بیشتر در مقایسه با شاخص کل بورس

او مشخص کرد: بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری در سهام بسیار مهم است، بنابراین انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری تاثیر قابل توجهی بر بازدهی شما خواهد گذاشت.
صندوق‌های شاخصی (4 شاخص شاخص) در بازار سرمایه ایران وجود دارد که به ترتیب تاریخ تاسیس عبارتند از:
۱-شاخصی کارآفرین _مشترک-صدور و ابطالی)
۲-سی شرکت بزرگ فیروزه (قابل-بورسی)
۳-تجارت شاخصی کاردان (قابل کارت-بورسی)
۴-شاخصی بازار آشنا (قابل تبلیغات- بورسی)

عملکرد این ۴ صندوق در سال ۱۴۰۰ نشان دهنده روند نزدیک و خیز آن‌ها با شاخص کل بورس ارواق بهادار تهران است. گرچه هر چهار عملکرد بهتری در مقایسه با بازار وجود دارد.