بارورسازی ابرها در مرحله مطالعاتی استبه گزارش، هادی بیگی نژاد، با اشاره به اختصاص 500 میلیارد تومان بازار برای بارورسازی در قانون بودجه 1001، گفت: از آنجایی که در ایران برای بارورسازی ابرها ساختار و برنامه ریزی صورت نگرفته است به همین دلیل ارزش فوق در قانون بودجه برای ایجاد ساختار ایجاد شده است. ، انجام مطالعاتی و ایجاد تیم عملیاتی در نظر گرفته شده، اما همه این بودجه تخصیص پیدا خواهد کرد یا خیر هنوز مشخص نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارش‌های واصله چند مدل از بارورسازی ابرها در کشورهای دیگر مطرح و اعلام می‌شود که نتایج آن خوب بوده است، اما بهتر است از این مدل‌ها در ایران استفاده شود. مورد مطالعه قرار گرفتن.

وی اظهار کرد: مجلس به عنوان قانونگذار موظف به گذاشتن تکلیف قانونی برای این مهم بود که باید این وظیفه خود را انجام دهد اما اجرای آن بر دولت است.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی را تعیین کرد: بودجه برای مطالعه و ساختارسازی در این زمینه در نظر گرفته شده و ممکن است در حین کار مطالعاتی به این نتیجه برسند که از تجربه دیگری نیز برای انجام این کار در استفاده استفاده شود.