ایران؛ بازیگر بزرگ صنعت متانول در جهانبه گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، معصومه طاهرخانی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که بزرگترین عامل متانولسازان ایرانی در ۱۴۰۱ چیست؟
گفت: تهدیدهای جدی که صنعت متانول با آن مواجه است شامل افزایش شدید نرخ خوراک، مسئله گاز، میزان مقدار بر روی مواد شیمیایی خام و افزایش قیمت یوتیلیتی است.

وی افزود: وزارت نفت اعلام کرده تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت اسمی متانول را دارد که در حال حاضر ۱۲ میلیون تن را به ۲۰ میلیون تن می‌رساند که با نظر گرفتن ریسک‌های این صنعت و افزایش تمام شده، جای بررسی بیشتر دارد.

تولید متانول سال ۱۴۰۰
وی با بیان میزان تولید صورت‌های مالی، مجموع متانول سه شرکت متانول ساز بازار در سال ۱۴۰۰، برابر با ۴.۰۷۵ میلیون تن بوده است که کمترین طی ۴ سال گذشته بوده است.

به گفته طاهرخانی؛ کاهش ۵۳۰ هزار تنی (معادل ۱۲ درصد کاهش) تولید کل متانول در سال ۱۴۰۰، به طور عمده ناشی از افت متانول در پتروشیمی زاگرس به دلیل قطعی گاز در فصل پاییز و زمستان بوده است.

این کارشناس ادامه داد: تغییرات تولید متانول در سال ۱۴۰۰ به تفکیک مجتمع پتروشیمی زاگرس (کاهش ۱۶.۶ درصد)، پتروشیمی فن آوران ۰کاهش ۲.۴ درصد و پتروشیمی خارک (کاهش ۱.۸ درصد) بوده است.

نرخ فروش متانول در سال ۱۴۰۰
به گفته طاهرخانی؛ نرخ متوسط ​​متانول فروش سه شرکت متانول ساز بورس در سال ۱۴۰۰، همسو با رشد نرخ متانول در بازارهای جهانی، برابر با ۳۴۰ دلار به ازای هر تن و بالاترین نرخ فروش طی ۴ سال اخیر بوده است.

وی عنوان کرد: افزایش شدید قیمت نفت و بازگشایی بزگ دنیا بعد از اقتصاد از صنعت طی سال 1400 باعث شد تا نرخ فروش متانول سه شرکت بورسی در سال 110 نزدیک به 110 دلار به ازای هر تن (معادل با 48 درصد) نسبت به سال 1399 رشد داشته باشد. داشته باشید.

حجم فروش متانول در سال ۱۴۰۰
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه مجموع متانول فروش سه شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰، معادل با ۳.۸ میلیون تن بوده است، اعلام کرد: این رقم نسبت به سال ۹۹، کاهشی معادل با ۷۴۸ هزار تن (۱۶ درصد کاهش) دارد. ) را نشان می دهد. افت تولید در پتروشیمی زاگرس و به دنبال آن کاهش حجم فروش زاگرس، دلیل اصلی افت حجم فروش در سال ۱۴۰۰ صنعت متانول بوده است.

وی اضافه کرد: به طور میانگین در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۹۰ درصد از متانول فروش رفته سه شرکت متانول ساز بازار سرمایه به صورت واقعی بوده است.

خوراک در سال ۱۴۰۰
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: متوسط ​​نرخ خوراک دریافتی دو پتروشیمی زاگرس و فناوران (گاز طبیعی) در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ سنت بوده است که نسبت به سال گذشته ۱۵۵ درصد را نشان می دهد. علاوه بر آن، پتروشیمی خارک که مصرف کننده گاز ترش است خوراک خود را در سال 1100 تا 26 سنت دریافت می کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 100 درصد افزایش می یابد.

بهای تمام شده متانول در سال ۱۴۰۰
طاهرخانی با این عنوان که متوسط ​​بهای تمام شده هر تن متانول در سال ۱۴۰۰ برای سه متانولی برابر با ۲۱۵ دلار به ازای هر تن بوده، اعلام کرد: این رقم نسبت به سال گذشته ۱۳۴ درصد افزایش داشته است. افزایش نرخ خوراک دلیل اصلی افزایش شدید بهای تمام شده متانول تولیدی این سه شرکت بوده است.

وی اظهار کرد: بهای تمام تولید هر تن متانول در پتروشیمی زاگرس طی سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۲۸ دلار به ازای هر تن بوده که بیشترین تولید بین سه مجتمع است و افزایش نرخ یوتیلیتی دریافت مبین اصلی این موضوع است.

حاشیه سود ناخالص هر تن متانول
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افزایش ۱۵۵ درصدی نرخ خوراک در سال ۱۴۰۰ باعث شد حاشیه سود هر تن متانول (متوسط ​​سه شرکت زاگرس، فن آوری و خارک) در سال ۱۴۰۰ به کمترین میزان طی ۴ سال اخیر برسد.

وی گفت: صورت‌های مالی حسابرسی نشده سه متانول ساز بورسی، سود ناخالص هر تن متانول در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۵ دلار به ازای هر تن بوده است که کمترین میزان طی ۴ سال گذشته است.

طاهرخانی با بیان اینکه حمل و نقل و انتقال متانول به عنوان مهم ترین هزینه سرفصل های عمومی، اداری و فروش می باشد عنوان می شود: هزینه متوسط ​​حمل و نقل و نقل و انتقال در 1100 دلار، 51 دلار به ازای هر تن متانول ساخته شده است. است که نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.

وی بیان کرد: به دلیل افزایش نرخ خوراک و افت حاشیه سود ناخالص هر تن متانول در سال ۱۴۰۰، با میزان هزینه حمل و نقل، عملیات هر تن متانول به کمترین میزان طی ۴ سال گذشته رسید.

این کارشناس گفت: حاشیه عملیاتی هر تن متانول در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد رسید که کمترین میزان طی ۴ سال گذشته بوده است.

تجمعی سود ناخالص صنعت متانول
طاهرخانی در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: مجموع ناخالص سه شرکت پتروشمی خارک، فن آوران و زاگرس در سال ۱۴۰۰ صورت‌های مالی حسابرسی نشده با ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. می دهد.

وی افزود: افت ۲۶ درصد سود ناخالص زاگرس دلیل اصلی کاهش عملیات عملیاتی سه شرکت فوق است. علاوه بر کاهش ۳ درصدی صنعت ناخالص، به دلیل افزایش بهای تمام شده در سال ۱۴۰۰، حاشیه سود ناخالص این شرکت با ۲۳ درصد کاهش از ۵۹ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است که کمترین میزان طی ۴ سال گذشته بوده است.

تجمعی عملیاتی صنعت متانول
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه عنوان کرد: مجموع عملیات عملیاتی سه شرکت پتروشمی خارک، فن آوران و زاگرس در سال ۱۴۰۰ دستگاه صورت‌های مالی حسابرسی نشده برابر با ۹.۱ هزار میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲ درصد کاهش داشته است. نشان می دهد.

وی یادآور شد: افت 53 درصد عملیات عملیاتی زاگرس دلیل اصلی کاهش عملیات عملیاتی سه شرکت فوق است. علاوه بر کاهش عملیات عملیاتی صنعت، به دلیل افزایش بهای تمام شده در سال ۱۴۰۰، حاشیه سود عملیاتی این سه شرکت با ۲۲ درصد از ۶ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته است که کمترین میزان طی ۴ سال گذشته بوده است.

بانک‌های متانول سازان در سال ۱۴۰۱
4 فعالیت متانول سازان را در سال جاری تهدید می‌کند که شامل افزایش شدید نرخ مصرف نسبت به متوسط ​​تاریخی و حاشیه سود، افزایش قیمت یوتیلیتی پتروشیمی زاگرس، قطعی احتمالی گاز و افت تولید و میزان مالیات بر مواد خام در بودجه 1001 اشاره کرد. .