اکتبر عضو ماه رنه لول


TFE می خواهد به عضو ماه اکتبر ما ، رنه لول تبریک بگوید! او عضو هر دو مکان است و به TFE One Loudoun در 2018 پیوست ، سپس در South Riding در 2019 پیوست. رنی دارای مدرک فیزیک ورزش است و تقریباً 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. او هفت روز در هفته به طور متناوب بین ورزش ها تمرین می کند و به تمرینات قدرتی می افزاید. رنی گفت که او عاشق کار در TFE است …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید