اولین فراخوان سندباکس بانک مرکزی اول تیرماه منتشر خواهد شدبه گزارش بازار به نقل از روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، بر اساس برنامه ریزی های قبلی، زیرساخت های مطالعاتی و عملیاتی سندباکس بانک مرکزی توسط شرکت ملی انفورماتیک آماده بهره برداری و اولین فراخوان عمومی برای حضور و کارهای نوآور حوزه پولی-مالی در محیط زیست. آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی در دست انتشار است.

بر این اساس، فراخوان پذیرش حوزه کسب‌وکارهای نوآور پولی-مالی در سندباکس بانک مرکزی با تعیین و اعلام اولویت‌ها روز یکم تیرماه سال جاری منتشر می‌شود و به این ترتیب اولین پذیرش کسب و کارهای فین‌تکی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک در سندباکس رگولاتوری شبکه بانکی آغاز می‌شود. می شود.

مهلت اعلام آمادگی و حضور در دور نخست سندباکس بانک مرکزی یک ماه خواهد بود و بر اساس سیاست های تدوین شده هر سه ماه یکبار فراخوان جدید منتشر می شود و این امکان برای درخواستان جدید ارائه خواهد شد در دوره بعدی، اعلام آمادگی کنند.

گفتنی است محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی ج. ا.ا محیط فعال را فراهم می‌آورد تا با قراردادن محصولات یا خدمات نوآورانه حوزه پولی- بانکی تحت نظارت و حمایت از خود، با مطالعه مدل کسب‌وکاری آن‌ها، ریسک‌های مرتبط را شناسایی کرده و امکان فعالیت آن‌ها در بازار را فراهم کرده و تسریع کنند.

این محیط با هدف هدف مخاطرات، افزایش سرعت تنظیم‌گری فعالیت‌های کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری‌های نوین در حوزه پولی و بانکی با مسئولیت شرکت ملی انفورماتیک به عنوان خانه شورای راهبری و همچنین مجری محیط آزمون تنظیم‌گر؛ دبیرخانه در اجرای طرح اجرای مصوبه ۱۳۹۷ ماه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران (ابلاغیه ۱۰۷۸۳/ت/۵۴۲۵۱ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷) و تنظیم نظام محیطی آزمون تنظیم‌ بانک مرکزی ج. ا.ا در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیئت عامل محترم بانک مرکزی ج. ا.ا طراحی و ایجاد شده است.