اوت اعضای ماه Amy و Jessica Kemon از One Loudoun


TFE می خواهد به اعضای ماه ما در ماه آگوست ، دو نفره مادر و دختر امی و جسیکا کمون از One Loudoun تبریک بگوید! ایمی از سال 2019 عضو TFE بوده است ، اما تا زمان شیوع کووید به طور منظم در آن شرکت نمی کرد. امی در واقع گفت که TFE مکان امنی را برای حضور در زمان همه گیری در اختیار او قرار داده است. او احساس می کند می تواند استرس را از بین ببرد ، زمان بیشتری را با دخترش بگذراند و از خانه خارج شود!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید