انتقاد پرسپولیس علیه استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ بازیکنش حذفبه گزارش وب خبری تهران نیوز، در داخل انتقاد مطرح شده به همین دلیل سوی تجهیزات گلف پرسپولیس این تجهیزات گلف حضور ۴ شرکت کننده را در داخل ترکیبی کارکنان استقلال غیر قابل اعتماد معرفی شد. رافائل سیلوا، عارف غلامی، رودی ژست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوین یامگا. در داخل خبر گفتن شده به همین دلیل سوی موقعیت یابی فدراسیون {فوتبال} این چنین آمده است: بر ایده گفتن کمیته انضباطی درخصوص انتقاد تجهیزات گلف پرسپولیس تهران علیه تجهیزات گلف استقلال تهران مبنی بر:”بیشترین استفاده را ببرید گیمرها غیر تایید شده به تماس گرفتن های رافائل سیلوا، عارف غلامی، رودی ژست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوین یامگا در داخل تفریحی مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰ به همین دلیل سری مسابقه لیگ برتر ملت همراه خود این منطقی سازی کدام ممکن است کارکنان سابق سیلوا تجهیزات گلف الفیصلی عربستان بوده 12 ماه جاری مخصوصاً فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ رتبه چهاردهم جدول را دارا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رتبه {نهم} جدول کلاس بندی لیگ عربستان را در داخل اختیار داشته است، ممکن است حتی طبق تصمیم صادره در داخل خصوص {پرونده} فرشید باقری شرکت کننده سابق کارکنان استقلال پنجره نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالاتی این تجهیزات گلف معامله بسته بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته سناریو فدراسیون {فوتبال} فرصت گزارش قرارداد 2 شرکت کننده را صادر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آن خواهد شد تجهیزات گلف استقلال اقدام به انعقاد همراه خود 2 شرکت کننده حردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمانوف نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد نمودن مجدد عنوان عارف غلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعقاد قرارداد همراه خود سیلوا غیر تایید شده می باشد یا نباشد.”

بر همین ایده در داخل خصوص رودی ژست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوین یامگا نیز چون گمشده ویزای درگیر شدن ایران می باشند گزارش عنوان این گیمرها برخلاف بند الف به همین دلیل بند ۱ ماده ۶۱ قوانین انضباطی صورت پذیرفته است، نزدیک به مجموع اوراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتویات {پرونده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عنایت به استعلام بعمل آمده به همین دلیل گروه لیگ {فوتبال} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات ارسالی در امتداد سمت انعقاد قرارداد همراه خود گیمرها مورد انتقاد، وجود قرارداد مشهور برای عارف غلامی در داخل فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ احراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود {شرایط} مقرر در داخل بند ۳-۱-۲ قانون سرانگشتی خیس شدن گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان بین المللی در داخل انعقاد قرارداد همراه خود شرکت کننده داسیلوا، عکس ها ویزای های صادره در داخل خصوص گیمرها رودی ژستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوین یامگاه، مجوزهای صادره به همین دلیل کمیته سناریو گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لحاظ دفاعیات موجه ابرازی به همین دلیل سوی تجهیزات گلف استقلال انتقاد شاکی غیر وارد تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی به لحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده ۹۵ قوانین انضباطی تصمیم بر برائت گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف طرف انتقاد صادر می گردد. رای صادره ظرف مدت زمان ۷ روز به همین دلیل گذشته تاریخی ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف می باشد یا نباشد.

منبع مفید: فعالیت های ورزشی سه

انتهای پیام/