انتقاد از تحریم‌های جدید آمریکابه بازار، وزارت امور خارجه از گزارش تحریم‌های جدید آمریکا انتقاد کرد.

وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که در تحریم‌های جدید علیه سران طالبان، مانعی برای توسعه روابط بین دو کشور است.

این بیانیه از واشنگتن می‌خواهد چه گام‌های مثبتی در دوحه می‌خواند، بردارد.

این بیانیه می‌افزاید: باید ثابت بماند که به دنبال راه حل و حفظ روابط با دولت افغانستان است. باید موضوع اختلافی را از کانال‌های دیپلماتیک حل و در اعمال تحریم‌ها بازنگری کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان، تاکید کرد: تصمیم بین دو کشور خواهد داشت.