انتظارهای دولتی و عمومی فضای داخلی ما را بهبود بخشندبه گزارش بازار به نقل از مجمع عمومی روابط عمومی تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، نریمان صدری، پیرامون بررسی چالش‌های دانش بنیان‌ها گفت: در روند توسعه کشور، قوانین جدید و کارآمدی که با سرعت توسعه کشور همگام باشد، محرک توسعه موتور باشد. در این فصل از توسعه ایران نیز با ورود به انقلاب صنعتی چهارم و فصل نوین دانش‌بنیان نیاز به قوانین به روز حس می‌شود.

وی با همایش امروز، چالش اصلی زیست بوم دانش‌بنیان کشور بدون هماهنگی بدنه سنگین و قوانین سنتی در کشور با این فضای نوآورانه است، پیرامون نقشی که تشکل‌های دانش‌بنیان می‌تواند در حل این چالش‌ها ایفا کند، گفت: این تشکل بالادستی در فضای صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور است. بر اساس مأموریت این تشکل فعال در بخش خصوصی، همفکری و طرح چالش‌های کسب و کارهای مرتبط، ایجاد نهادهای عمومی و دولتی برای طرح آنها و یافتن راه‌های کارآمد مورد انتظار است.

صدری ادامه داد: در ارتباط با قوانین مورد نیاز برای تسهیل فضای کسب و کار و کارهای دانش‌بنیان نیز این تشکل همکاری نزدیک با سازمان‌های مرتبط است و جایگاه خود را برای تأثیرگذاری پیدا کرده است. معاونت فناوری ریاست جمهوری، کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و شوراهای عمومی مرتبط با بحث دانش‌بنیان از نظرات مشاوره‌ای مجمع برای طراحی، راهبردها و قانونگذاری در حوزه دانش بنیان بهره می‌برند. از این روست که شاهد آن هستیم که امروز صدای بخش ویژه رساتر از گذشته در تصمیم گیری ها مدنظر قرار می گیرد، هر هنوز تا رسیدن به موقعیت ایده آل فاصله داریم، اما ماموریت هیئت مدیره مجمع جدید دانش آموزان این است که نقش خود را در این زمینه انجام دهند. و پررنگ تر کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به شعار سال مشخص کرد: چه انتظاری می‌رود بر اساس شعار سال تحرک‌های جدی در بخش دولتی و عمومی برای شتابدهی به حرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شد. طبیعی است که این شتابدهی محدود به یک سال باشد و این یک حرکت بزرگ توسعه‌یافته است که شاید تا یک دهه گفتمان در کشور توسعه یابد.

ویان کرد: مأموریت مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران تبیین جایگاه خود، ارائه ورودی‌های لازم به نهادهای قانون‌گذار و شرکت در شکل‌دهی این حرکت است که تا اینجا نیز با همفکری با قانون در طراحی قانون جهان تولید دانش‌بنیان و ورود به بحث تدوین آیین‌نامه‌نامه‌ها، گام‌های تصمیم‌گیری برداشته شده است. این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند. همچنین، در موارد تخصصی با نقش حمایتی که دارد، ورود انجمن‌ها و تشکل‌های عضو را در این گفتمان می‌کند.

صدری در رابطه با وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت نیز اذعان کرد: از نظر تاریخی صنعت ایران نسبت به وضعیت توسعه سلامتی مناسب و نقش مهمی در توسعه کشور است. آن شاخص‌های سلامت را در مقایسه با کشورهای دیگر مشاهده کنید. ایران در بیشتر شاخص های توسعه جایگاهی بالاتر از کشورهای دیگر دارد.

وی ادامه داد: در یک دهه از تحولات انقلاب صنعتی چهارم، پیشرفت‌های زیست فناوری، ورود هوش مصنوعی و دیجیتال به و پیشرفت‌های تولید دارو و تجهیزات تشخیصی و صنعت درمانی را به یکی از صنایع اصلی در حوزه دانش‌بنیان سلامت تبدیل کرده است. انتظار میرود در موج جدید صنعت سلامت در توسعه کشور ارزش قابل توجهی خلق کند. از آنجا که، شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت کماکان شرکت‌هایی با بلوک‌های کوچک تا متوسط ​​هستند، انتظار می‌رود حمایت‌های آتیغ و ورود آنها به بازارهای بین‌المللی را میسر کند.

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران، با اشاره به پتانسیل‌های موجود در شرکت‌های فعال در این حوزه بیان می‌کند: مدیر اصلی صنعت سلامت دولت است، بنابراین و خدمات این صنعت توسعه مشروح قیمت‌گذاری شده است. زیرا نهایتاً بیمه‌های اصلی که نهادهای دولتی و یا عمومی هستند، باید به تأمین‌کنندگان پرداخت شوند. شرایط قیمت گذاری باعث می شود پتسیل های این شرکت ها تهیه کامل بالفعل شوند.

صدری اضافه کرد: علاوه بر این، لازم است راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان به بازارهای دیگر باز شود تا سقف قیمتی که با شرایط اقتصادی از بین برنده هر نوع نوآوری است، رهایی بند باشد. بنابراین، ورود به بازارهای جهانی نیاز به تولیدات سیاسی سازنده داریم تا از فناوری ایرانی استقبال شود.

وی گشودن راه های بانکی برای پرداخت را از سایر مسائل موجود در این حوزه که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

این عضو هیئت مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در رابطه با فعالیت‌ها و ماموریت‌های انجمن شرکت‌های دانش بنیان سلامت استان تهران توضیح داد: انجمن دانش‌بنیان حوزه سلامت می‌کوشد با ایجاد بستری مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت علاوه بر حمایت از حمایت از کارخانجات فعال، حمایت از درمان، بستری مناسب ایجاد کند. پایدار برای شرکتهای نوپا بساز. از سوی دیگر، این انجمن می‌کوشد تا با همراهی مدیران و متخصصان این حوزه در زمینه رشد و گسترش کیفیت‌ها و خدمات درمانی کشور شرکت گام‌های درمانی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت کلی انجمن، ارتقای سطح کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه با برنامه‌های توانمندسازی، حمایت از شرکت‌های حوزه سلامت در یک بستر صنفی را از مهم‌ترین هدف این انجمن دانست و گفت: در حال حاضر در این انجمن ۸۲ عضو حضور داشتند که برای آن‌ها حضور داشتند. Tathararb آara و bhe athataraharی thجarb ، baraی arsیdndn bhhedaف mehur arnarnameh‌erیزی wh ف aialیt memی‌کnnd.

صدری در مورد علاقه‌ها به دانش‌بنیان شدن با توجه به شعار سال با تاکید بر اینکه، این جنبه‌های مثبت و منفی دارد، گفت: غالب شدن گفتمان دانش‌بنیان و ایجادات در فضای کسب‌وکار مثبت است. چراکه، این شعار محرکی برای ورود منابع به موتور توسعه کشور خواهد شد و طبیعی است که شرکت‌ها برای رشد خود به این موضوع ورود کنند و نهایتاً باعث رشد اقتصادی کشور شوند. از سوی دیگر، جنبه‌های منفی ورود به این حوزه ایجاد رانت و رشد غیر متوازن‌ها خواهند بود که نسبت به سایر بخش‌ها به منابع، بیشتر می‌شوند.

وی در ادامه، در رابطه با نقش تشکل‌های اتاق بازرگانی به ویژه مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار است. برای اصلاح و تنظیم مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که اعضای اتاق‌ها را تشکیل می‌دهند، از کارفرمایی و کارگری را درخواست می‌کنند و هرگاه لازم است نظر آنها را به جلسات تصمیم دعوت کنند.

صدری گفت: بدیهی است اینگونه انتظار می‌برد که در آیین‌نامه تبیین‌ها در مورد مشاوره تصمیم بگیریم که تا الان اینگونه بوده است، اما این مشاوره‌ها ساختارمند نیستند. از این رو، انتظار داریم نهادهای دولتی و عمومی فضای عمومی را بهبود بخشند.