انتشار جزئیات پیش نویس قطعنامه آمریکا و ۳ کشور کشور در شورای حکام علیه ایرانبه گزارش بازار، رویترز نوشت: پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، درمورد عدم حل و موضوع ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده، «نگرانی عمیق می‌دارد».

پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی می‌گوید که این مسائل پادمانی «به دلیل همکاری ناکافی سیستماتیک ایران» حل‌شده باقی مانده‌اند.

پیش‌نویس قطعنامه از ایران می‌خواهد که فوراً پیشنهاد آژانس برای حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی مانده را بپذیرد.