امید کارگران به حذف قراردادهای سفید امضا توسط ‎کارفرمایان استبه گزارش بازار، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: برادر عزیز جناب ‏عبدالملکی وزیر محترم به بهره وری در کنار احکام منعطف باعث دورزدن قانون کار است. امید به اصلاح این امور است.