امکان عرضه اندک در بورس کالا ارائه می‌شودبه گزارش مجید عشقی در مراسم تجلیل از برترین های بازار، بازارهای کالا در بورس کالای کشور اضافه می شود: یکی از افرادی که در سال جاری انجام می دهند، اختصاص داده می شود که در بودجه یک درآمد مالیاتی آن دیده می شود. بدین ترتیب شرکت ها می‌توانند کالاهای را در حجم اندک خود به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در طرح پیشنهادی مجوزهای معادن نیز که در قوانین پیش‌بینی شده، سازمان بورس از طریق مجوزها به تامین مالی نیز کمک خواهد کرد.

عشقی بیان کرد: با اجرای طرح اصلاحات قیمت‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها یک فرصت بی‌مانند برای معامله در بورس کالا و امضای قراردادهایی مانند سلف، امکان پیش‌بینی قیمت‌ها نیز برای افزایش میسر می‌شود.