امکانات اضافی: "سوپرانو" این دقیق ترین بازتاب آمریکای مدرن استچون همه تماشا می کنند "سوپرانو ،" پیوندهای امروز را در پایان روز بررسی کنید: YouTube ضد واکسیناسیون ، بهترین خردل ، اهمیت ورزش ، فینالیست های جایزه کمدی پت عکس ، ناودان در سطل زباله و موارد دیگر را ممنوع کرده است. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید