الکل: یک “ژانویه خشک” را در نظر بگیریدمن با تعدادی از افرادی برخورد کرده ام که به آرامی مصرف الکل خود را طی ماه ها یا سال ها افزایش دادند، بدون اینکه متوجه شوند که این باعث ایجاد یا ایجاد مشکل برای آنها می شود. الکل خطرناک است، گاهی کشنده است. از دیدگاه سلامتی، به طور کلی … ادامه مطلب