اقناع افکار عمومی برای اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای نیاز استبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار، در رابطه با توجیه و آگاه سازی مردم برای اجرای سیاست تنظیم نظام یارانه‌ای از سوی استانداردان، گفت: اعتمادسازی و اقناع افکار عمومی برای اجرای طرح‌های مختلف از سوی دیگر در سطوح میانی و میانی. عملیات امری مهم و حساس می شود.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع جامعه باید برای اجرای هر سیاستی در کشور، دولتمردان و خادمان آنها را از همه مانعی برای جلوگیری از بروز هر مشکلی در برنامه ریزی کرده باشد. کنار و همراه مردم هستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برنامه‌های اصلاح نظام یارانه‌ها در حال اجرا است که مردم باید بدانند که با حذف آرزوی برخی کالاها، قیمت کالاهای اساسی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید همیشه مردم را در عرصه‌های مختلف و سرنوشت ساز کشور محل قرار دهد، باید در کنار اینها قرار گیرد تا اصلاح نظام یارانه‌ای به خوبی اجرا شود. نباید فراموش کرد این مهم گفتگوی مستمر با مردم است.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی انتخابان کرد: مردم باید بدانند و مدیران و مأموران خدمات عملیاتی را انجام دهند، این در حالی است که رئیس‌جمهور دشمنان درصدد هستند، با گرفتن برخی از رخنه‌ها، سرمایه‌های اجتماعی را از بین ببرند.