اقتصاد با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه شفاف‌تر می‌شودبه گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سید کاظم موسوی از بررسی طرح مالیات بر سرمایه عایدی خبر داد و گفت: طرح مالیات بر سرمایه عایدی مبارزه کند، باید آن را نوعی مالیات بر سوداگری دانست.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر زیرساخت مالیاتی اسلامی اصلاح شود، وضعیت اقتصادی کشور بهتر می شود و همچنین می تواند از سرمایه عایدی یکی از انواع مالیات های پیشرفته در اخذ مالیات های حوزه مالیاتی باشد که می تواند در ساماندهی بازار باشد. کمک شایانی کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت و مجلس وظایف خود را در جهت اصلاح و بهبود اقتصاد کشور انجام می دهند و زیرساخت های اطلاعاتی را برای تصمیم گیری هر چه زودتر این طرح تامین کننده انجام دهند.

موسوی با اشاره به این که این طرح و اجرای آن تحول بزرگی را در نظام مالیاتی به دنبال قانون بررسی کند: اجرای این طرح با شفافیت اقتصادی کشور، تحولات عظیم را در نظام مالیاتی کشور رقم زده و سوداگران بازار را کوتاه و قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. به همراه دارد.

لازم به ذکر است طرح مالیات برزش روش و تفکری است که چندین بار از تجربه مثبت آن در کشورهای گذشته استفاده می‌کند و باعث می‌شود که مالیات بر اساس جامعه‌های مختلف گرفته شود.

گفتنی است این مالیات نسبت به سایر مالیات‌ها در بسیاری از افراد در عین تامین عدالت اجتماعی بیشتر و بدون سرمایه‌گذاری و تولید، به‌عنوان منبع درآمدی جدید دولت به کار برده می‌شود.