افزایش 45 درصدی خرید گندم در سال جاری زرعیبه گزارش بازار، مجتبی روحی کارشناس کشاورزی روز جمعه در روند خرید تضمینی گندم از کشاورزان درباره روند خرید گندم با قیمت تضمینی کشاورزان افزود، این روند از فروردین ماه با اعلام قیمت خرید تضمینی جدید، یعنی 11 هزار و پانصد تومان خیلی خوب بود و دولت پس از خرید گندم ظرف دو تا سه روز پول کشاورزان را می‌پرداخت، اما از نیمه خرداد به این طرف بانک‌ها به اثبات نرسیده بودند، به‌طوری‌که این مسئله به‌عنوان مشکلی که به نظر می‌رسد، به کار خود ادامه می‌دهد.

به گفته روحی، روستا و عشایرخبر صدا وسیما، با پیگیری‌های مستمر و ارتباط با مسئولان بازرگانی دولتی، یک هفته‌ای که پرداخت‌های خوبی دارد و در حال حاضر حدود ۸۲ درصد معوقات گندم‌کاران پرداخت می‌شود.

روحی در مورد موضوع خودکفایی در تولید گندم و بیی از واردات این کالای نیاز به تاکید بر این است که اگر با حمایت از دولت و بهبود دانش، می توان ظرفیت تولید در کشت گندم آبی را به توان اصلی آن برسانیم می‌توانیم ظرف ۳ سال آینده به خودکفایی وپایداری تولید گندم دست یابیم.

به این کارشناس کشاورزی تولید گندم در کشت آبی در هر زمین زمین ۹ تن است، اما در کشور ۴ تن برداشت می‌شود در حالی که با نفوذ و ترویج دانش به کشاورز و سیاست‌های حمایتی دولت می‌توان عملکرد را افزایش داد و به آرامش رسید. هر زمین زمین بین ۷ تا ۹ تن برداشت کرد.

این کارشناس کشاورزی در ادامه روند تولید دانه‌های روغنی رو مناسب ندانست و خاطر نشان کرد که در تولید دانه‌های روغنی و کلزا روند خوبی در تولید روغن‌های روغنی وجود ندارد. هزار تن برداشت کنیم.