افزایش ۲ هزار مگاواتی نیروگاه‌های کشوربه گزارش بازار، حمیدرضا عظیمی با اشاره به نیروگاه‌های حرارتی کشور با سنکرون واحد گاز نیروگاه سیکل‌ترکیبی قشم پاسارگاد به ۷۰ هزار و ۶۳۴ مگاو رسیده است، افزود: ۵۹۱ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۰ نیروگاه کشور احداث شده است که ۶۷.۷ درصد است. از این شرکت متعلق به بخش خصوصی است.

وی با اشاره به سنکرون ۹ واحد جدید نیروگاهی در کشور، افزود: در طرح‌های افزایش توان تولید برق برای روزهای مصرفی تابستانی در سال ۱۴۰۱ واحد گازی نیروگاه‌های هنگام، ایران LNG، قشم پاسارگاد و میانرود ارسال شده است.

توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به اجرای طرح‌های ارتقای توان واحدهای گازی و سیکل‌ترکیبی به ظرفیت ۳۶۱ مگاوات، گفت: همچنین معاونت‌های بخار نیروگاه‌های جدید نیروگاه‌های جهرم، هریس، ارومیه، چابهار و بعثت پارس‌جنوبی نیز برای کمک به تامین انرژی پایدار روزهای پیک مصرف‌کننده. امسال به شبکه سراسری کشور برق متصل شده‌اند.

عظیمی با اشاره به اتصال واحد گازی نیروگاه کلاس اف قشم پاسارگاد به شبکه سراسری برق کشور، افزود: در توسعه برق در جنوب کشور و پاسخگویی به رشد مصرف برق در منطقه قشم، نیروگاه ۴۷۹ مگاواتی قشم پاسارگاد با پشتیبانی از یک واحد گازی ۳۲۰ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۵۹ مگاواتی توسط شرکت قشم مولد در دستور کار قرار گرفته است.