افزایش ۲۲ درصدی خدمات فنی و ویژه به چاههای نفت و گازبه گزارش بازار به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، شهرام شمی‌پور روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) در توضیح بیشتر در این باره گفت: این خدمات از سوی دو مدیریت خدمات فنی و خدمات ویژه حفاری به شرکت‌های پیشنهادی ارائه شده است.

وی افزود: خدمات فنی و ویژه حفاری متنوع و افزون بر ۲۰ عملیات تخصصی است که به چاه‌های دست حفاری، همچنین چاه‌های در حال بهره‌برداری ارائه می‌شود و نقش اساسی در حفظ، حفظ و افزایش تولید ایفا می‌کند.

معاون شرکت ملی حفاری در امور فنی و مهندسی با اشاره به این شرکت متخصصان مجرب و تجهیزات لازم در این زمینه بیان کرد: هماکنون این خدمات به شرکت‌های نفتی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های ویژه فعال در صنعت حفاری ارائه می‌شود. توانمندی در این بخش وجه تمایز شرکت ملی حفاری ایران در قیاس با شرکت صاحب‌نام حفاری در جهان می‌شود.

شمی‌پور گفت: در مدیریت خدمات ویژه در مدت پیش‌گفته ۶۵ مورد عملیات ضبط، ۲۴۶ مورد بررسی از سیال حفاری و ۱۲۳ مورد چاه پیمایی انجام شد.

وی افزود: متر 500 و 844 متر حفاری جهت‌دار و افقی با حفره 18 چاه و 52 مغزه‌گیری از دیگر فعالیت‌های عملیاتی مدیریت خدمات ویژه در این مدت است.

معاون شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی اظهار کرد: انجام ۱۲۵ عملیات عملیاتی لوله‌مغزی سیار، ۲۰۶ آزمایش آزمایشی چاه با ساق مته، اجرای ۱۲ عملیات حفاری با هوا و ثبت ۶۲۹ متر حفاری به این شیوه، انجام ۲۰ عملیات ویژه حفاری. به روش فروتعالی، ۲۰۲ لوله‌گذاری چاه و اجرای عملیات نصب آویزه و آزمایش بهره‌برداری‌دهی چاه برای شرکت‌های عمده فعالیت‌های مدیریت خدمات فنی حفاری از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال جاری هستند. ‌

شمی‌پور گفت: در بخش سیمان‌کاری و انگیزه‌های مدیریت خدمات فنی زیر نیز در مدت زمان اشاره ۷۲۶ مورد عملیات سیمان‌کاری، ۹۱۱ مورد تزریق، ۶۵ مورد اسیدکاری ویژه و ۱۶ مورد عملیات اسیدکاری به شرکت‌های پیشنهادی ارائه شد.

وی در ادامه با برنامه‌ریزی انجام شده از سوی این معاونت برای تعمیرات اساسی، نوسازی تجهیزات و روزآمدسازی آنها و بومی‌سازی قطعات و تجهیزات کاربردی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و دانش‌آموزان و کارفرماها و شتاب‌بخشی در اجرا، همچنین برنامه‌ریزی و توسعه خدمات و فعالیت‌ها و توجه به موضوع آموزش‌های تخصصی در دستور کار این معاونت قرار دارد.