افزایش پیشنهاد با برنامه جدید بانک مرکزی/شرایط بازار سرمایه بهتر می‌شودبه گزارش بازار، حجت الله فرزانی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره دستورات جدید بانک مرکزی مبنی بر مجوز خرید توافقی صادر و عشق واقعی توسط صرافی‌ها گفت: نکته مثبت مجوز خرید توافقی صادرکنندگان توسط صرافی‌ها این است که فاصله بین نرخ ارز برای صادرکنندگان بین می‌رود و معادل ریالی آن بابت است. کاری که انجام می‌دهند، در بازار وجود خواهد داشت.

این کارشناس پولی و بانکی در این خصوص مشخص می شود: صادرکنندگان در بازارمتشکل ارزی و بازار سامانه نیما، آرزو می کنند از کار خود را ارائه دهند و جسته و گریخته هم مابهالتفاوت بین ارز نیما و آرزوی بازار آزاد را به صورت غیر رسمی دریافت کنند. با این دستور جدید، این کار تا حدودی شفاف پیدا خواهد کرد و در نتیجه افزایش پیشنهاد هم بیشتر از قبل می‌شود.

فرزانی درباره این تصمیم بر نرخ ارز مشخص می‌گوید: ارزیابی از طریق شاخص‌های اقتصادی تحت فشار است، این موضوع باعث کاهش ارزش پول می‌شود. همچنین مسائل مربوط به سیاست بین الملل همراه با تاثیرات روانی در بازار باعث افزایش انتظارات می شود و هم در کاهش ارزش پول ملی خود را نشان می دهد.

این کارشناس پولی و بانکی در خصوص تاثیر بانک مرکزی در کمک به تامین نقدینگی بهتر برای صادرکنندگان، تاکید می‌کند: روند فوق‌العاده برای شرکت‌هایی که دارای شرایط بهتری هستند و کمترین توان را دارند می‌گویند که با یک نرخ خطر و نرخ بازار را ملاک می‌دانند. قرار می دهد و از این عامل کمک کننده خواهد بود.

فرزانی در ادامه افزود: قاعدتا وقتی با قیمت بالاتری ارز تبدیل به ریال شود، میزان عملکرد ما برای سایر مصارف بهبود بخشیده خواهد شد، در چنین شرایطی بازار سرمایه هم بهتر از قبل کار خواهد کرد.

وی خود را برای بهتر اجرا شدن پیشنهاد جدید بانک مرکزی چنین بیان کرد: است، روابط کارگزاری بین‌المللی و بانکی با دنیا برقرار می‌شود تا از این طریق و مبادلات فضای تجارت بین الملل فعال و مسائل اقتصادی روان‌تر پیش رود. اکنون با توجه به محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد، هزینه‌های بیشتری می‌دهد و این افزایش هزینه حتی در برخی مواقع صرفاً جنبه‌های اقتصادی از فعالیت‌ها و برخی از مواردی که می‌توانند تحت تأثیر الشعاع قرار بگیرند، می‌شوند که و تبعات اقتصادی ممکن است باعث شود که این موضوع دنبال شود. در نتیجه آن به جامعه فشار وارد می‌آید.