افزایش مجدد قیمت جهانی گندمبه گزارش بازار، قیمت های جهانی پس از جنگ روسیه و روسیه با شتاب بیشتر پیش می رود، در این میان قیمت کالاهای اساسی از همه پیشتازترند.

بعد از گندم، قیمت ذرت هم که به عنوان خوراک دام مصرف می‌شود، با رشد ۳/۲۵ دلاری مواجه می‌شود و هر بوشل از این محصول به قیمت ۷۲۳ دلار پول می‌شود.
افزایش مجدد قیمت جهانی گندم
رشد قیمت‌های جهانی در زمان جنگ ویروس‌ها در زمان جنگ روسیه و روسیه هم به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.

قیمت گندم در طی سه ماه درگیری این دو کشور تامین کننده ۳۰ درصد گندم جهان بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است.

سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت تامین غذا در جهان هشدار می‌دهند، سازمان ملل متحد دو روز پیش هشدار داد که فاجعه غذایی در راه است.