افزایش تولید روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت لیبیبه گزارش بازار، محمد اون روز دوشنبه (۳۰ خردادماه) گفت: مجموع تولید نفت خام لیبی حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز است.

وزارت نفت لیبی هفته گذشته اعلام کرده بود که نفت لیبی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز تولید می کرد.

وزیر نفت لیبی به جزئیات زمان و میزان افزایش میزان اشاره‌ای نکرد.

مناقشه بر سر به دست گرفتن کنترل دولت باعث تعطیلی تولید و تولید نفت می‌شود، اکنون نشان‌ها از تشدید این وضعیت حکایت است و سریع نفت لیبی به بازارهای جهانی را با نگرانی روبه‌رو کرده است.

عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر مستقر در طرابلس، از قدرت قدرتی به فتحی بشاغه که در ماه مارس از سوی قدرت مستقر در شرق به جای وی منصوب شد، خودداری کرده است.

گروه‌هایی در خرید نفتی لیبیار کنارگیری دبیبه نفع بشاغه شده‌اند.