افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت گندم و ذرت در جهانبه گزارش بازار، قیمت گندم و ذرت در جهان بیش از شصت درصد افزایش یافته است.

فضای ناامن در ایجاد شده است، غلات امکان خروج از این کشور وجود ندارد. همین امر به افزایش قیمت مواد غذایی در انواع مختلف جهانی شده است. در واقع، افزایش قیمت مواد غذایی در جهان به صورت چشمگیری قابل تامل است.

قیمت ذرت در جهان بیش از شصت و چهار درصد افزایش یافته است. قیمت گندم نیز با افزایش شصت و سه درصدی همراه بوده است. قیمت دانه های سویا نیز افزایش سی و هشت درصدی را تجربه کرده است. قیمت روغن آفتابگردان نیز با افزایش سی و شش درصدی همراه است.