افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین دوشادوش {یکدیگر} در داخل راهپیمایی روز بین المللی قدسمخبر معاون اول رئیس جمهور در داخل ترکیبی پرشور راهپیمایان روز قدس ضمن تقدیر به دلیل حضور افراد به خبرنگاران ذکر شد :ان شالله به دلیل شرمندگی سختی های این مدت زمان افراد در داخل بیاییم .

افراد پشتوانه عمده این انقلاب گران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت خودشان بسیار را همچون سالهای در گذشته به دلیل مظلومان فلسطین گفتن کردند.

خبرنگار وب خبری تهران نیوز گزارشی به دلیل حضور افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین تولید کرده کدام ممکن است همراه خود هم تبصره می‌کنیم.