افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از طرح نهضت ملی مسکن معاف می شوندبه گزارش بازار به خانه از ملت، هفشجانی با اشاره به افزایش بی ضابطه و افسارگسیخته اجاره بها مسکن، گفت: یکی از نگرانی های مردم در حوزه مسکن، بها بوده است که واقعاً قراردادها در مورد سقف های مشخص شده اند. افزایش کرایه خانه ‌ها در تهران منعقد می‌شود.

نماینده مردم شهر، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش شدید اجاره بها، را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، عنوان کرد: دولت باید برای کنترل بازار اجاره بها مسکن گام های جدی و عاملیاتی بردارد. هر تلاش شده تا با پرداخت هزینه ها و هزینه ها جبران شود، اما نه تنها این امر پاسخ گوی ها را نمی دهد بلکه این گونه ها باعث تورم انتظاری می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت سریعا باید به سمت ساخت مساکن استیجاری حرکت کند، عنوان کرد: ما هم اکنون نیازمند تولید انبوه مسکن استیجاری هستیم. موضوع به شرط تملیک به عنوان اجاره برای یک تصمیم اجاره بها باید در دستورکار دولت قرار گرفته و قراردادهای بیش از سقف مجاز مالیات در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه از مردم به ویژه اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه توان پرداخت 40 میلیون می‌آورد، طرح نهضت ملی را نمی‌آورد: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی باید از پرداخت هزینه کنند. ارائه معاف می شوند تا گام مناسبی در حوزه مسکن برای محرومین برداشته شود. همچنین دولت باید سریعا برای طبقه‌هایی از جامعه که امکان پرداخت اجاره‌بها را داشته باشد، برنامه‌های تدوین شده و گام تحولی بردارد را ندارد. مجلس نیز کنترل بازار مسکن را از بعد نظارتی در دستور کار قرار داده و می‌کند.