افت شاخص بورس عوامل فعال دارد| افزایش شرکت ها با قیمت گذاری دستوریبه گزارش بازار، حجت الله فرزانی؛ کارشناس اقتصادی درباره شاخص‌های شاخص بورس به خبرنگار آبیِنا گفت: انتظار جامعه با توجه به عملکرد شرکت‌ها و افزایش قیمت‌ها که طی گزارش‌های سه و شش ماهه منتشر شد، بر قیمت سهام منتشر شد، اما چنین نشد.

وی در ادامه اضافه کرد: عوامل متعددی درباره افت شاخص عملکردی که از جمله آن بحث عملکردی و بنیادی بازارسهام است. مسائل مربوط به عوامل محیطی و بیرونی و یا روابط بین الملل مانند موضوع برجام و حل و فصل برای رفع تحریم‌ها که با معطل شدن و غیرقانونی بودن توافقات صورت می‌گیرد، سرمایه‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.

این کارشناس اقتصادی در این رابطه نشان می‌دهد: از مواردی که در بازار نقش دارند، یکی از جنگ‌ها دارای جنبه مثبت و منفی همراه است. جنبه مثبت آن برای شرکت‌های کشاورزی در کشور بود که به تولید کمک داخلی و محصولات با توجه به افزایش قیمت جهانی تبدیل شد. از طرف دیگر این جنگ بر روی برخی از صنایعی که نقش مهمی داشتند، اثرمنفی برجای گذاشت که طبعا بر بورس هم اتفاق افتاد.

فرزانی درباره تأثیر قیمت‌های دستوری بیان کرد: قیمت‌های دستوری با توجه به بهم ریختگی بازار، کالا نمی‌تواند تأثیر مثبتی همراه داشته باشد. در حقیقت شرکت‌ها برای فروش و عرضه محصولات خود منتظر تصمیم‌گیری صمت باقی می‌مانند و پیش از آن کالایی را وارد بازار نمی‌کنند. از طرف دیگر رفتار تعزیرات حکومتی و فشارهای تعزیری برای اینکه قیمت‌ها قیمت‌ها نرخ دستوری فروخته شود، حقوقی را در بالا می‌برد. این موضوع بر پیش بینی عملکرد شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد و آن‌ها را زیانبار می‌کند، بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در ادامه افزود: نرخ بهره بانکی هم می‌تواند در این رابطه اثرگذار باشد، زیرا افزایش آن، افزایش تنزیل در بازار سرمایه را به همراه خواهد آورد. افزایش نرخ تنزیل باعث می شود، سرمایه گذاری در بازار جذاب شود. بنابراین این امکان وجود دارد که عده‌ای به فروش سهام رو به رو شود و مشکل نقد شوندگی به وجود آید. تمام عواملی که اشاره می‌کنند از بی‌رمق ماندن بازار سرمایه به حساب می‌آید که نیاز است تا توجه سیاستگذاران در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.