اصفهان ظرفیت تولید ۹۰۰ مگاوات برق خورشیدی دارد| توجه توجه بخش خصوصیمهران زینلیان در حاشیه مراسم کلنگ اجرای مرحله دوم طرح نیروگاه خورشیدی شهرستان جرقویه استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به موقعیت استان اصفهان و بهره مندی از این استان از ظرفیت های بالای طبیعی بیان داشت: این ویژگی باعث شده است. که استان اصفهان دارای امکاناتی در توسعه نیروگاه خورشیدی بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش های پیش رو و همچنین در سال های آینده است، پیشنهاد می کند: از این رو توصیه اکید شده است حتی الامکان برای تولید برق با گذر از منابع آبی رو به روش های جدید مصرف انرژی از انرژی خورشیدی. .

انرژی خورشیدی فاصله بین تولید و مصرف برق را کم می کند
معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه انرژی خورشیدی فاصله بین تولید و مصرف را کم می کند، مشخص کرد: استان اصفهان دارای بالاترین میزان روزهای خورشیدی با دمای بالا است که می تواند از آن به خوبی برای تولید برق بهره برد.

وی با اشاره به اینکه استان توان تولید ۹۰۰ مگاوات برق در نیروگاه های خورشیدی دارد، اعلام کرد: با ارائه زیرساخت های لازم و حضور فعال در بخش های مختلف دستگاه های دولتی و خصوصی می توان در سال های آینده به این مهم رسید. برسیم.

فاز دوم طرح نیروگاه خورشیدی شهرستان جرقویه
زینلیان با اشاره به فاز دوم طرح نیروگاه خورشیدی شهرستان جرقویه گفت: در این طرح قرار است ۲۰ مگاوات نیروگاه به ۱۰ مگاوات قبلی اضافه شود.

وی با بیان اینکه شرق استان اصفهان یکی از مناطق بالقوه برای توسعه نیروگاه های خورشیدی است، افزود: باید در این منطقه صنایع بومی و دانش بنیان توسعه پیدا کند تا زمینه ایجاد نیروگاه های خورشیدی فراهم شود.

معاون هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه این نیروها را برای نیروگاه های خورشیدی زمین اختصاص می دهد، تاکید کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان یک استان صنعتی و دارای صنایع بزرگ و مادر است که می تواند از نیروگاه ها بهره مند شود. خورشیدی بخشی از برق مورد نیاز استان را فراهم کرد.