استقلال و پرسپولیس در پول غرق می‌شوند!
وزارت ورزش گفته ۳۵۰میلیاردِ بورس به حساب سرخابی‌ها وارد می‌شود تا استفاده کنند؛ خبری که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.