استقبال پرشور مردم از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانپس از وقفه دو ساله در برگزاری نمایشگاه کتاب به دلیل شیوع کرونا،اینک با فروکش کردن بیماری نمایشگاه بین المللی کتاب فعالیت سالانه خودد را از سر گرفته است.

امسال با وجود افزایش قیمت کتاب‌ها،اما مردم در نخستین روزهای برگزاری نمایشگاه استقبال پرشوری داشته اند.

خبرنگار شبکه خبری تهران نیوز گزارشی از حضور و نقطه نظرات مردم درباره نمایشگاه تهیه کرده که باهم مشاهده می‌کنیم.