استفاده از تولید داخل در صنعت هوانوردی قوانین ایکائو باشدبه گزارش بازار، محمد امیرانی گفت: برای استفاده از ایکس ری دو مولفه باید مد نظر قرار گیرد، ابتدا میزان تشعشعات ساطع شده و دیگر مباحث امنیتی است که ایکس ری‌ها نباید تشعشعات آن‌ها را داشته باشند حتی برای کاربرانی که پشت گیت‌ها می‌نشینند و مشکل زا هستند.

وی خاطر نشان کرد: سیستم مولفه‌های امنیتی کشور ۱۷ یکسری مولفه‌های امنیتی وجود دارد که هنوز تولیدات داخلی خارج شده چارچو بهای امنیتی را رعایت کنند به همین دلیل ایکس ریهای خریداری شده به مرور زمان در فرودگاه‌های برحسب نیاز می‌شود.

معاونت مهندسی تجهیزات ایمنی و هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری نیز با اشاره به استفاده از تولیدات داخلی در زمینه‌های تجهیزات فرودگاهی اشاره کرد: شرکت فرودگاه‌ها با شرکت‌های دانش‌نامه‌ها در زمینه سیستم‌های DME (فرنکانس سیستم زمینی) سیستم‌های راداری، سوئیچینگ برج مراقبت و همچنین تست اصطحکاک بسته است که برخی از این طرح‌ها تا سطح عملیاتی و برخی در حال رفع اشکال پیش رفته اند.

سعید بهزادی افزود: با وجود صنایع صنعتی که فرودگاهی جزهای تک است، ولی می‌دهیم از تولیدات داخلی استفاده کنیم. امنیت هوانوردی خصوصی انکس ۱۷ بوده که دارای داکیومنت‌های متفاوت ازجمله داکیومنت ۸۹۷۳ و ۹۸۰۸ است که ویژگی‌های دستگاه‌های امنیتی از جمله ایکس ری‌ها را مشخص می‌کند.

وی یادآور شد: آخرین بار سال 96 قرار داد خرید دستگاه کمک بازرسی ایکس ری بسته در آن زمان دوشرکت دانش بنیان به صورت جدی در این زمینه فعالیت هایی انجام دادند که هنوز شرکت های دانش بنیان نتوانستند موارد امنیتی را کامل کنند. از تولیدات داخلی استفاده کنیم.