از پول ملی در روابط تجاری روش استفاده برای خنثی‌سازی تحریم استبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسین نوش آبادی در رابطه با روابط میان ایران و دنیا بر اساس ارزهای ملی، گفت: با توجه به وجود تحریم های اقتصادی از سوی آمریکایی ها علیه کشور، بهره مندی از پول های ملی. در روابط تجاری می تواند یکی از راهکارهای خنثی سازی این محدودیت ها باشد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که این افراد دارای قدرت اقتصادی هستند، اظهار کرد: این مهم در حالیست که آسیایی نیز امروز در حال تبدیل شدن به قدرت های اقتصادی هستند. بر این اساس ملی بیشتر برای استفاده از روابط اقتصادی خود دارند.

وی ادامه داد: برای دستیابی به این مهم باید وزارت امور خارجه کشورمان نمایندگی های ایران در خارج از کشور بیش از گذشته فعال تا دیپلماسی اقتصادی فعال شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به سفرهای قانونی کشور اندونزی به ایران و تاکید مقامات دو کشور برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، اضافه می‌کند: می‌توان از ظرفیت‌های حقوقی نیز استفاده کرد. از ارزهای ملی در مراودات اقتصادی بشمار بیاید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ویژگی های اقتصادی می تواند کمک شایانی به دیپلماسی اقتصادی کند. برنامه‌های صورت گرفته، زمینه‌های تامین ملی‌مان خصوصی در استفاده از ارز ملی وجود دارد. /