ارزش سهام عدالت در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش شبکه خبری تهران نیوز،امروز سه شنبه (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۲ میلیون و۸۴ هزار و۸۳۸ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۲۲۲۵ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۶۰۶.۰۲۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۴۴۷.۸۱۲ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۷۳۱۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۳۸۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار بورس از پارس، کگل،فولاد، کچاد، فملی، شبریز و فخوز بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس کگهر، هرمز، صبا، ومهان، فرابورس، فجهان،فزر بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۸۴۲ ۱۱۶۸
شگویا ۱۳۰۱ ۴۹
شاوان ۲۴۸۰ ۵
دانا ۹۹ ۴۵
بنیرو ۲۴۴ ۳
رمپنا ۱۷۴۳ ۱۴۳
اخابر ۸۷۷ ۲۴۴
کگل ۱۳۸۰ ۱۰۷
حکشتی‌

۲۰۱۴

۸۰
فولاد ۱۲۷۷ ۲۵۲۰
فولاژ ۹۴۷ ۴۸
فخوز ۶۴۶ ۱۱۶
ساراب ۱۸۳۸ ۹
ورنا ۵۷۶ ۳
حپترو ۲۵۱۸ ۱
کچاد ۱۶۹۴ ۲۳۷
وپست ۴۰۳ ۱۶
مارون ۱۹۱۲۵ ۴۹
شپنا ۶۸۹ ۴۱۶
شتران ۵۸۷ ۲۶۰۰
شبندر ۹۴۸ ۹۳۰
بسویچ ۱۶۶۸ ۹
وبملت ۳۸۲ ۳۰۵
وبصادر ۲۲۰ ۱۴۲۷
خاور ۱۷۲ ۴۲۰
وتجارت ۲۲۱ ۱۸۲۲
فایرا ۲۰۱۱ ۳۲
شراز ۱۴۲۱۵ ۴
جم ۴۷۹۲ ۴۲
فملی ۷۶۱ ۱۸۴۰
سدشت ۳۳۱۳ ۸
بفجر ۱۵۷۵ ۳۸
وتوصا ۱۰۸۱ ۱۲
شبریز ۲۳۴۹ ۴۱
خساپا ۲۱۶ ۳۶
لکما ۹۴ ۲۲
بترانس ۲۴۵ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۲ میلیون و۶۷۵ هزار و۲۸۵ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۸۴۲ ۲۲۹۲
شگویا ۱۳۰۱ ۴۷
شاوان ۲۴۸۰ ۴
دانا ۹۹ ۱۶
بنیرو ۲۴۴ ۳
رمپنا ۱۷۴۳ ۱۳۷
اخابر ۸۷۷ ۲۳۹
کگل ۱۳۸۰ ۱۰۴
حکشتی‌ ۲۰۱۴ ۷۸
فولاد ۱۲۷۷ ۲۵۲۰
فولاژ ۹۴۷ ۷۳
فخوز ۶۴۶ ۲۹۶
ساراب ۱۸۳۸ ۹
ورنا ۵۷۶ ۳
حپترو ۲۵۱۸ ۱
کچاد ۱۶۹۴ ۱۸۱
وپست ۴۰۳ ۱۶
مارون ۱۹۱۲۵ ۴۷
شپنا ۶۸۹ ۱۰۰۸
شتران ۵۸۷ ۲۰۹۰
شبندر ۹۴۸ ۹۱۲
بسویچ ۱۶۶۸ ۹
وبملت ۳۸۲ ۲۹۹
وبصادر ۲۲۰ ۱۴۰۰
خودرو ۲۳۹ ۴۷
وتجارت ۲۲۱ ۱۷۸۸
فایرا ۲۰۱۱ ۳۱
شراز ۱۴۲۱۵ ۴
جم ۴۷۹۲ ۴۱
فملی ۷۶۱ ۱۴۷۳
سدشت ۳۳۱۳ ۸
بفجر ۱۵۷۵ ۳۸
وتوصا ۱۰۸۱ ۱۲
شبریز ۲۳۴۹ ۱۵
خساپا ۲۱۶ ۳۹
لکما ۹۴ ۲۲
بترانس ۲۳۹ ۳

منبع: جماران

انتهای پیام/