ارزش بورس انرژی به حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال رسیدبه گزارش بازار، در تابلوی بازار بورس انرژی، ۹۶ هزار و ۳۰۹ تن انواع فراورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۵ هزار و ۷۴ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ۹۱۸ هزار ریال پرداخت شد.

همچنین در هفته گذشته، ۸۲ میلیون و ۳۷ هزار ۹۶۰ کیلووات ساعت برق به ارزش ۶۰ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۸۲۳ هزار ریال در تابلوی برق بورس انرژی خرید و فروش شد.

۲۷ هزار و ۹۴۵ ورق سلف موازی استاندارد با سررسید یک سال و بیشتر هم به ارزش ۵۳۸ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ۷۴۷ هزار ریال و ۲۴ قرار دادآتی به ارزش ۳ میلیارد و ۴۲۶ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال پرداخت شد.

همچنین در هفته گذشته، ۴ هزار و ۶۵۰ ورق گواهی اعتبار به ارزش ۲۲۹ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال فروخته شد.

بورس انرژی ایران روز گذشته (چهارشنبه) شاهد دادوستد بیش از ۷۹ هزار و ۷۰۸ تن انواع فراورده به ارزش ۱۱ هزار و ۷۰۲ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال بود.

رینگ بین المل بورس انرژی دیروز شاهد دریافت ۶۴ هزار تن نفتای کامل پالایش نفت لاوان بود. در رینگ داخلی نیز اکستراکت سبک و اکستراکت سنگین شرکت نفت ایرانول، آیزوفید پالایش نفت تبریز، حلال ۴۱۰ پالایش اصفهان، روغن سنگین قطرانی ذغالسنگ، میعانات گازی پالایش گاز خانگی و نفتای سنگین نفت تهران شد.