ادامه وصول طلبهای نفتی و گازی با دیپلماسی انرژیبه گزارش بازار به نقل از وزارت نفت، محمدعلی خطبی اظهار داشت: در بازارهای انرژی همه کشورها به‌دنبال خود هستند، و اگر ایران به‌دنبال باز بماند، همچنان از انتقال پول‌های مسدود شده نفت و گاز ایران در حساب‌های خود سر می‌زند. ، در این زمینه دیگر مراکز و وزارتخانه های ذیربط نباید وزارت نفت را در این مسیر تنها بگذارند.

وی با یادآوری اینکه در زمان دولت‌ها نهم و دهم نیز عراق به‌دلیل‌هایی هستند که دارای هزینه‌های برق و فرآورده‌های نفتی ایران را با تأخیر پرداخت می‌کنند، گفت: در سال‌های گذشته نیز به طور معمول به دریافت مجوز از منابع مختلف از پرداخت به‌موقع پول طفره داده می‌شود. میرفت.

مدیر پیشین امور بین الملل ملی نفت ایران با اشاره به شرکت برق در فصول گرم در کشور عراق گفت: هم‌اکنون با توجه به وجود زیرساخت‌های موجود، گاز بیشتری در این کشور وجود دارد، افزود: ایران در فصل گرم سال با مازاد گاز روبه‌روست، در شرایطی که عراقی‌ها در این فصل مصرف می‌کنند، این موضوع می‌تواند با استفاده از یک مصرف مصرف فصلی، افزایش گاز به این کشور را کند، در حالی که افزایش گاز به عراق به شرط خوش‌حسابی این کشور در زمینه پرداخت گازبها است. باید باشد.

خطیبی وجود دارد: بر اساس شواهد و شنیده‌ها در سال‌های اخیر به نظر آمریکا به عراق می‌رسد در زمینه برق و صنایع وابسته به آن از ایران و هر کشور دیگری چراغ سبز داده شده است، باید از آن طرف ایران در زمینه استفاده کرد. خطر گاز، دولت عراق است، در حالی که باید توجه داشت که عراق با چه شرایطی و چه مجوزهایی تصمیم به امضای قرارداد با چه چیزی می‌کند.

وی ادامه داد: به خود عراق مربوط می‌شود که با چه کشوری برای انرژی و برق قرارداد امضا می‌کند زیرا این کشور با علم بر شرایط موجود خود را با طرف‌های خارجی از گاز وارداتی از ایران توافق کرده است.