ادامه حرکت سولانا در روند افقی| ریزش یا افزایش قیمت قابل توجه در پیش نیست


به گزارش بازار، در چند هفته گذشته رمزارز سولانا نیز همراه با اکثر ارزهای دیجیتال دیگر بازار، موفق به ایجاد روند قیمت جدید و در حاشیه بازار مورد معامله قرار می‌گیرد.

برای روز دوشنبه نیز به نظر می رسد سولانا همچنان به افزایش قیمت می رسد و در کانال ۳۳ دلار و البته نزدیک به ۳۲ دلار می شود.

علاوه بر این شبکه بر بی رمقی بازار رمزارزها، بخشی از عدم بهبود و پیشرفت قیمت سولانا به مشکلات فنی درون شبکه این آرزو باز می شود که در روزهای گذشته قطعی و خاموشی این رمزارز ارز بوده است. با توجه به اینکه نه بیشتر امنیت شبکه سولانا در ماه های گذشته، خاموشی شبکه این رمزارز باعث ایجاد ترس در سرمایه گذاری شده است.

آخرین مورد غیر فعال شدن شبکه سولانا نیز به تاریخ یکم اکتبر باز می شود که گفته می شود این مشکل باز هم به دلیل فنی در شبکه این رمزارز بوده است.

پیش بینی قیمت سولانا

ادامه حرکت سولانا در روند افقی|  ریزش یا افزایش قیمت قابل توجه در پیش نیست

جلسه جلسه امروز نشان می دهد که قیمت سولانا کمتر از 0.1 درصد افزایش یافته است که البته بر اساس اطلاعات موجود، این افزایش قیمت موقتی خواهد بود. نمودار همچنین نشان می دهد که سولانا در یک روند افقی بلند مدت قرار داشته و برای طولانی مدت در بازه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ دلار پول می شود. اندیکاتور ویلیامز نیز شکل گیری این روند افقی را می کند.

بنابراین، انتظار نمی رود سولانا طی روزهای آتی از این محدوده خارج شده و بهبود قیمتی برای آن حاصل شود. از سوی دیگر، بسیار بعید است که در این مقطع رمانی شاهد قیمت های زیر سطح ۳۰ دلار یا بالاتر از محدوده قیمت ۳۵ دلار باشیم و پس از آن، وضعیت بازار به لحاظ تکنیکال به شیوه فعلی ادامه پیدا کند.