اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی از ابتدای تابستان امسالبه گزارش بازار، جلسه مجمع عمومی رسیدگی به گزارش حسابرسی طرح های تملک دارایی های سرمایه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با حضور «مهدی نورایی» نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در مجمع عمومی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و انتقال کشور و مدیر خادمی. عامل و اعضای هیأت مدیره و نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکت برگزار شد.

در این جلسه نورایی با توجه به خصوصیات و اهتمام مردمی در خصوص سرعت به توسعه و تعالیم اقتصادی کشور و سطح خدمات رسانی به مردم ضمن تقدیر از زحمات در سالهای گذشته، تغییر جهت گیری به سمت توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی کشور را ضروری می کند. دانست و بیان کرد: هم اکنون 90 درصد حمل و نقل کشور به صورت حمل و نقل و حمل و نقل جاده ای در شرایطی است که در جهت افزایش سرعت و کیفیت و کاهش هزینه ها است. نقش ویژه شرکت ساخت در احداث راه آهن و توسعه حمل و نقل ریلی از این حیث بسیار مهم است.

از موضوعات دیگر از سوی رئیس مرکز امور مجلس وزارت راه و شهرسازی مورد اشاره قرار گرفت: توسعه آزادراهی و بزرگراهی ویژه در مناطق محروم و کمتر کشور بود.

سرپرست مرکز حقوقی امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرایی شدن اخذ عوارض الکترونیکی در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری با توجه به تکلیف در قانون سال ۱۴۰۱ تاکید کرد و بیان کرد: کاهش زمان هزینه، کاهش مصرف. سوخت، صرفه‌جویی در استلاک خودرو، پرداخت آسان، کاهش آسیب‌های رویه‌های آسفالتی در محل توقف‌های عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی دریافت عوارض در آزادراه‌های کشور است.